Ressourcer

Her kan du finde online ressourcer, der supplerer kapitlerne i Sæt skolen i spil bogen.

Links og eksempler opdateres løbende.

Kapitel 1: Skolen i Spil-tilgangen
Kapitlet giver et overblik over Skolen i Spil-tilgangens pædagogiske værdier og spilredskaber, og hvordan de enkelte redskaber kan kombineres i et sammenhængende spildidaktisk system. Se dokumenteren Samarbejd eller dø forsiden samt de øvrige videoer på siden her, hvis du vil have en fornemmelse for, hvad de forskellige spilredskaber kan bidrage med. 

Kapitel 2: Computerspil i undervisningen
Kapitlet er en indføring i teorier, spilbegreber og didaktiske modeller til at forstå og kvalificere, hvordan man kan arbejde med computerspil i undervisningen. Den centrale spildidaktiske model er desuden anvendt i en række forsknings- og formidlingsartikler – se under forskning.

Derudover diskuterer kapitlet lærere og elevers forskellige forudsætninger for at arbejde med spil i undervisningen. Læs mere om danske børns spillevaner i denne undersøgelse lavet af Medierådet for Børn og Unge, DR og DFI.

Kapitel 3: Computerspil som samarbejdsform
Kapitlet stiller skarpt på elevernes samarbejde i og rundt om computerspil, som er et centralt aspekt af det at arbejde med computerspil i undervisningen.

Vi gennemgår forskellige eksempler på computerspil, der kan bruges til at fremme samarbejde i undervisningen –  herunder idéer til forløb med Drama Studio.

Kapitel 4: Computerspil i dansk
Kapitlet beskriver didaktiske overvejelser over og tilgange til at arbejde med brugen af computerspil i dansk med eksempler på forløb med henholdsvis LIMBO, Minecraft og Torchlight II.

Kapitel 5: Computerspil i matematik
Tilsvarende beskriver dette kapitel didaktiske tilgange til at arbejde undersøgende med computerspil i matematik med henholdsvis Talmat, Minecraft og Torchlight II.

Kapitel 6: Social gamification – klasserummet som spil
Kapitlet gennemgår, hvordan klasserummet kan omdannes til et spil gennem brug af Klassespillet, som er et analogt spilredskab til gamification af sociale dynamikker i klasserummet, der er udviklet som en del af Skolen i Spil-tilgangen.

Kapitel 7: Faglig gamification – differentiering, progression og feedback
Kapitlet beskriver brugen af analoge spilredskaber som progressbar og Opgaveark til at arbejde med faglig gamification i klasserummet.

Kapitel 8: Guide til brug af spil i undervisningen
Kapitlet præsenterer en samlet guide til at bruge spil i undervisningen, der involverer fire typer af pædagogiske aktiviteter: planlægning, orientering af eleverne mod spillet, facilitering af spilaktiviteter, og evaluering og uddybning af spillets og spilforløbets udfald.

Yderligere ressourcer
Kom i gang med Torchlight II (video – opdateres)