Om

Sæt skolen i spil er både titlen på et forskningsprojekt og en bog, der begge handler om at arbejde med computerspil og gamification i undervisningen

Sæt skolen i spil-projektet løb fra 2015-2017 og søgte gennem brug af computerspil og gamification (Skolen i spil-tilgangen) at fremme social og faglig inklusion af elever i folkeskolen.

Skolen i spil-tilgangen er oprindelig udviklet af Tore Neergaard Kjellow (pædagog) og Stine Melgaard (lærer) på Columbusskolen med det formål at styrke motivation og samarbejde blandt elever gennem at kombinere brugen af komplekse computerspil med analog gamification i klasserummet.

I Sæt skolen i spil-projektet blev tilgangen afprøvet i samarbejde med lærere på fire folkeskoler (3.-6. klassetrin) rundt om i landet med knap 200 deltagende elever i dansk og matematik. Projektet blev ledet af Thorkild Hanghøj, Aalborg Universitet. Derudover deltog også Andreas Lieberoth (AU), Morten Misfeldt (KU), Erik Ottar Jensen (AAU/KP), Birgitte Henningsen (AAU) samt Lise Dissing Møller (KP), Pernille Ladegaard Pedersen (VIA) og Torben Nørregaard Rasmussen (VIA). Projektet blev finansieret af Egmont Fonden. Læs mere om projektets resultater under forskning.

På baggrund af erfaringerne fra projektet, er der i 2021 udgivet en bog med titlen Sæt skolen i spil – brug af computerspil og gamification i undervisningen på Aalborg Universitetsforlag.

Bogen udvider projektets oprindelige fokus og giver en bredere indføring i at arbejde med computerspil og computerspil til at styrke samarbejde, motivation samt til at arbejde fagligt med computerspil i dansk og matematik. Læs mere om bogen her.

I forbindelse med bogen er der udviklet en række gratis undervisningsforløb og videoer til at arbejde med spil i undervisningen – se under ressourcer.