TILGANG

 
Sæt skolen i spil
projektet har benyttet en række forskellige spilredskaber og didaktiske tilgange.

Spilredskaberne  involverer:

  • Computerspil – f.eks. Minecraft og Torchlight II
  • Klassespillet (analogt)
  • Progressbar (analogt)

Projektets didaktiske tilgang tager afsæt i:

  • Dialogisk fokus på anerkendende feedback og elevrefleksioner 
  • Narrativ pædagogik der skal styrke den enkelte elevs position som aktiv deltager
  • Undersøgende undervisning der udvikler elevernes faglige kompetencer i relation til spilaktiviteter

Spilredskaber og didaktiske tilgange præsenteres nærmere i bogen Sæt skolen i spil, der er under udarbejdelse. Bogen forventes at udkomme på forlaget Dafolo i efteråret 2017.