PROJEKT

 
Formålet med Sæt skolen i spil projektet er, at anvende computerspil og spilmekanikker til fremme social og faglig inklusion i folkeskolen. Projektets metoder, redskaber og resultater sigter mod at være til almen gavn for lærere og elever i folkeskolen og på læreruddannelser.

Projektet  bygger på interventioner med Skolen i Spil tilgangen på fire forskellige skoler i 8 klasser (3.-6. klassetrin) i dansk og matematik. Vi har haft særlig fokus på 4 elever i hver klasse, som oplever faglige og sociale vanskeligheder ved at deltage i undervisningen. 

Projektet er finansieret af Egmont Fonden og gennemført under ledelse af Aalborg Universitet i samarbejde med Professionshøjskolerne UCC og VIA samt virksomheden Skolen i Spil, som har udviklet idéerne bag projektets didaktiske tilgang. Læs mere om Skolen i Spil her, der drives af Tore Neergaard Kjellow og Stine Melgaard Lassen. 

De deltagende forskere i projektet er:

  • Thorkild Hanghøj, lektor, projeketleder, Aalborg Universitet
  • Morten Misfeldt, professor, Aalborg Universitet
  • Andreas Lieberoth, adjunkt, Aarhus Universitet
  • Birgitte Henningsen, forskningsassistent, Aalborg Universitet
  • Jonas Nørgaard, forskningsassistent, Aalborg Universitet

Fra læreruddannelserne deltager:

  • Lise Dissing Møller, lektor, konsulent, UCC/CFU
  • Torben Nørregaard Rasmussen, lektor, VIA
  • Pernille Ladegaard Petersen, lektor, VIA